ProductenDoor onze installaties is het mogelijk diverse korrelverdelingen en kwaliteiten te leveren.

Door de selectieve winning en besturing van de installaties kunnen deze kwaliteiten op elk moment geproduceerd en aangepast worden.

Onderstaand een overzicht van producten welke groevevochtig dan wel droog leverbaar zijn:
Zilverzand Producten
Name Description Download
1a speciaal Productspecificatieblad kwartszand 1a speciaal Download
1b speciaal Productspecificatieblad kwartszand 1b speciaal Download
2a speciaal Productspecificatieblad kwartszand 2a speciaal Download
2b speciaal Productspecificatieblad kwartszand 2b speciaal Download
AFS 50 Productspecificatieblad kwartszand AFS 50 Download
AFS 80 Productspecificatieblad kwartszand AFS 80 Download
AFS 85 Productspecificatieblad kwartszand AFS 85 Download
AFS 90 Productspecificatieblad kwartszand AFS 90 Download
SW 70 Productspecificatieblad kwartszand SW70 Download
SG 75 Productspecificatieblad kwartszand SG75 Download
 
Algemeen veiligheidsdatablad zilverzand 91/155/EEG, 93/112/EG,2001/58/EG Download